سبک زندگی کرونایی اینگونه است: رعایت کنید ؛ در شرایط بحرانی حال حاضر در کشور رعایت نکات بهداشتی بسیار حائز اهمیت است. یکی از اصلی ترین نکاتی که باید آنها را رعایت کنید مربوط به مواقعی است که می‌خواهید از منزل خارج یا به آن وارد شوید. در تصویر زیر نکات ساده‌ای را که با رعایت آنها از ورود ویروس به داخل خانه جلوگیری می‌شود ببینید.