لیست مدل های تولیدی واحد پوشاک :

انواع نخ :

نخ پشم پلی استر – نخ پشمی – نخ پلی استر – نخ اکریلیک – نخ لایکرا دار – نخ پلی استر ویسکوز – نخ پلی استر پنبه

از نمره ی متریک 10 الی 180

درصد های مختلف (45 درصد پشم 55درصد پلی استر-10 درصد پشم 90درصد پلی استر-100 درصد پشم-30 درصد پشم 70درصد پلی استر-50 درصد پشم 50درصد پلی استر-65 درصد پلی استر 35 درصد ویسکوز-100 درصد پلی استر و. ….

 

 

لیست مدل پارچه های تولیدی:

 

مدل ها :

فلانل-گاباردین-چهارخانه-دیپلمات-سنجاقی-کرپ – ساده-فیلافیل – سوزنی – عبایی – اسلاب – Master Wool

Herbal Dyeing -Cool Wool

بافت ها :

سرژ 2.1 – سرژ 2.2 – سرژ 3.1 -پاناما – کرپ – ساتن – تافته – ترکیبی