مقابله با ویروس کرونا در محل کار
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
ولادت امام حسن گرامی باد
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹

هفته کارگر گرامی باد

کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است کار خلاصه نمیشود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمیشود به گروهی خاص و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ی ملت است…

انشاء اللّه مبارک است بر همه ی مستضعفین جهان و بر ملت ایران و بر شما کارگران متعهد اسلامی، روز کارگر مبارک باشد بر ملت ایران

 

روابط عمومی شرکت، کارخانجات ریسندگی  بافندگی و پوشاک جامعه