واحد کاردینگ

واحد کاردینگ از قسمتهای بسیار مهم در سیستم ریسندگی فاستونی ( worsted ) می باشد.


مواد اولیه پشم به دو شکل الیاف یا تاپس شانه شده در بازار عرضه می شود. این مجموعه مواد اولیه پشم را بصورت الیاف خریداری و سپس بوسیله عملیات کاردینگ الیاف پشم را در ابتدا حلاجی ( باز کردن الیاف ) و خاک و خار و خاشاک را از الیاف جدا و نهایت فتیله های موازی و یکنواخت تولید می نماید. سپس فتیله تولید شده برای آرایش یافتگی بهتر از ماشین شانه زنی عبور داده شده تا الیاف کوتاه نپ از آن خارج و پس از گذشتن از ماشینهای Gill به تاپس پشم تبدیل شود.
در سال 1396 مدرنترین و مجهزترین دستگاه کاردینگ از شرکت معتبر فرانسوی بنام اشلامبرگر، خریداری و نصب و راه اندازی گردید که نتایج کیفی ارائه شده از سوی آزمایشگاه اصلی کارخانه که خود آن نیز مجهز به مدرن ترین و برزو ترین تجهیزات آزمایشگاهی شامل اوستر، کالر مچینگ و … نشان می دهد که کیفیت فتیله ی تولیدی تا حد قابل توجهی بهبود یافته است.

واحد کانورتر ( پلی استر):

از آنجائیکه الیاف پلی استر می بایست به صورت الیاف برش خورده و به هم پیوسته (تاپس) مورد استفاده قرار گیرد در این بخش نوار (TOW) پلی استر خریداری شده که به صورت فیلامنت های یکسره می باشد، پس از برش به طول مناسب تبدیل به TOPS یا BUMPS می گردد که این واحد یکی دیگر از وجه تمایز های این کارخانه با سایر شرکت ها است.