"* الزامی" indicates required fields

مشتری گرامی

شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی جامعه با هدف جلب رضايت مشتريان خود و ايجاد يك ارتباط متقابل، سعي در ارتقاي كيفيت خدمات خود دارد، از اينرو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذيل، ما را در رسيدن به اين هدف ياري فرماييد.

۱. کیفیت خدمات ارائه شده* الزامی
۲. نحوه برخورد با مشتریان* الزامی
۳. در دسترس بودن پرسنل فروش در مواقع لزوم* الزامی
۴. مدت زمان ارائه خدمات* الزامی
۵. ارائه خدمات در زمان مورد انتظار* الزامی
۶. ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل* الزامی
۷. ارزیابی شما از هزینه ارائه خدمات* الزامی