برخی از اقدامات کارخانجات جامعه در راستای مراقبت و حفظ محیط زیست عبارتند از :
– تصفیه خانه فاضالب
– مدیریت پسماندها
– فضای سبز
– مدیریت منابع و انرژی

– و…

1-تصفیه خانه فاضلاب

باتوجه به راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب کارخانجات جامعه از سال 1390،کل پساب تولیدی و انسانی شرکت
بعدازانجام عملیات تصفیه به شرح ذیل مورد مصرف قرار می گیرد:
– استفاده در چرخه تولید در حدود11درصد حجم فاضالب ورودی
– آبیاری فضای سبز و مصارف کشاورزی در حدود 51 درصد حجم فاضالب ورودی
لازم به توضیح است طبق آزمایشات انجام شده توسط آزمایشگاه های معتمد محیط زیست ، شاخص های آلودگی فاضلاب در حد
مجاز و حتی گاها پایین تر از رنج استاندارد بوده است.

 

2 -مدیریت پسماندها

با توجه به اهمیت مدیریت پسماندها، پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی و انسانی مجموعه ، تفکیک می گردد.پسماندها بر
اساس ماهیت در قسمت های تعیین شده دپو شده تا جهت استفاده مجدد یا فروش آنها اقدام گردد.

همچنین با توجه به جمعیت حدودا هزار نفری کارخانجات جامعه و به تبع آن حجم تولید زباله عادی ، به منظور دفع بهداشتی این
نوع پسماند ، اقدام به عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد گردیده است.

 

3-فضای سبز

حدودا یازده درصد از کل مساحت شرکت، فضای سبز می باشد

همچنین قسمتی از مساحت بلااستفاده شرکت در دست اجرای برنامه فضای سبز ( با کاشت درختان میوه نظیر گردو و..)
می باشد،که با این اقدام ، مساحت تحت پوشش فضای سبز افزایش خواهد یافت

 

4-مدیریت منابع و انرژی

5-5 -استفاده از آب برگشتی تصفیه خانه جهت مصرف خطوط تولید و همچنین آبیاری فضای سبز، موجب کاهش چشمگیر مصرف
آب زیرزمینی شده است.

 

2-5 -تامین برق از طریق نیروگاه کارخانجات خصوصا در فصول پرمصرف (تابستان) موجب پیشگیری از افت توان برق و در نتیجه
کمک به شبکه توزیع برق منطقه شده است.

لازم به توضیح است که سوخت مصرفی موتوربرق های نیروگاه تولید برق کارخانجات ، به جای استفاده از سوخت های فسیلی،گاز
می باشد که این مهم موجب پیشگیری از آلودگی هوا در این قسمت گردیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *